Persondatapolitik for Street Parts ApS

Introduktion

For at kunne sælge og sende vores varer, er der personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlige

Dataansvarlig

Klaus Eghave Jensen 
tlf. 46560641
email:  kjensen@streetparts.dk

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du i forbindelse med bestilling dele, varer, en service ydelse eller et produktkøb opgiver til os.
Disse personoplysninger behandler vi for at kunne give dig svar på din bestilling, udsende infomails og fakturaer til betaling samt forsendelse.
Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne administrere bestillinger.
Det drejer sig om disse personoplysninger:

Navn, evt. firma, adresse, telefon, e-mail

Derudover bruger vi navn og e-mailadresse på en mailliste til brug ved udsendelse af nyhedsbreve, men kun hvis du aktivt har tilmeldt dig dette.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi navne og mailadresser i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Afmelding af nyhedsbrevet kan ske ved at klikke på 'afmeld' nederst i nyhedsmailen.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).

Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

Retten til at få dine personoplysninger slettet.

Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.

Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.
Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Street Parts ApS. Undtagelsen er i disse tilfælde:

Til ekstern databehandling
Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed. I disse tilfælde er der med disse partnere indgået en databehandleraftale.

Informationssikkerhed

Vi beskytter vore systemer mod adgang til, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som vi lagrer.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.

Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.

Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.

Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på StreetParts’ vegne.

Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.

Vejledning i sikker behandling af personoplysninger.

Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Street Parts ApS

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.

Roskilde d. 25 Maj 2018